Bli bedre kjent med vårt firma

Vi er en naturlig samarbeidspartner når det kommer til planlegging, gjennomføring og ledelse av prosjekter. Vi har stor kapasitet, kompetanse og erfaring. Dette gjør oss til et trygt valg som aktør innen anlegg.

 

Farbu & Gausen AS

Farbu & Gausen AS ble etablert i 1998 som en sammenslutning mellom to etablerte virksomheter; Einar Farbu og Kjell Gausen AS. Etter mange år med godt samarbeid ble det naturlig å etablere et maskinentreprenørfirma med tilhørighet på Kjerknesvågen i Inderøy.

Farbu & Gausen AS har, etter 25 år i bransjen, blitt et veletablert firma med godt rykte og god økonomi. Vi leverer tjenester for store og små offentlige og private byggherrer i hele Trøndelag.

Graving2

Lederskap, politikk og samfunnsansvar

Farbu og Gausen AS skal levere tjenester til riktig pris, i henhold til vår politikk og våre mål, og i nært samarbeid med kundens krav og forventninger. Vårt omdømme skal være basert på god gjennomføringsevne og gode løsninger, og vi ønsker å være anerkjent på kvalitet, ytre miljø og HMS/arbeidsmiljø. Vi tar samfunnsansvar og jobber for å være en arbeidsplass med respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Arbeidet er forankret i vårt styre og i vårt ledelsessystem. Vår redegjørelse iht. åpenhetsloven finner du her: 

Redegjørelse for 2022

Ønsker du ytterligere informasjon om vårt arbeid med menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold tar du kontakt med oss på post@farbugausen.no 

Våre medarbeidere er vår viktigste ressurs og vi skal legge til rette for på alle kommer hjem hele og friske etter endt arbeidsdag. Vi tror at alle uønskede hendelser og ulykker knyttet til mennesker, miljø og eiendeler kan forhindres og det forventes på våre ansatte tar aktivt del i arbeidet med å skape en trygg, god og effektiv arbeidsplass. Sikkerhet har første prioritet!

Dette oppnår vi gjennom:

 • Å følge myndighetskrav, egne krav og kundekrav i forhold til hensynet til kvalitet, ytre miljø og HMS/arbeidsmiljø
 • Å ha nødvendige godkjenninger og sertifiseringer for utførende arbeid
 • Rutiner og system for egenkontroll og dokumentasjon av utført arbeid
 • Innkjøp av produkter hos leverandører som er godkjent av Farbu & Gausen og/eller våre oppdragsgivere, og som har etablert et system for kvalitet, HMS, ytre miljø og aktsomhetsvurdering.
 • Å sørge for underentreprenører og samarbeidende selskap har nødvendige godkjenninger for det arbeidet som skal utføres.
 • At våre ansatte er kvalifisert for den jobben de skal gjøre, gjennomfører kurs og nødvendige oppdateringer innenfor HMS, benytter tilstrekkelig og hensiktsmessig verneutstyr og er bevisst på vår påvirkning på miljøet.
 • Systematisk avfallshåndtering på anleggsplassene
 • Å sørge for at alle våre ansatte er kjent med og etterlever vår politikk.
 • Å legge til rette for at ansatte involveres og bidrar i selskapets utvikling innenfor kvalitet, miljø og HMS/arbeidsmiljø

 

GJENNOM KONTINUERLIG FORBEDRING SKAL VI SIKRE AT VI BLIR LITT BEDRE I MORGEN!

Farbu & Gausen AS er medlem av Maskinentreprenørenes Forbund

– vår bransje- og arbeidsgiverorganisasjon. 

Våre lønns- og arbeidsforhold er iht. hovedavtalen og tariffavtalen som MEF har med LO/NAF

Vi har signert ETIKKPLAKATEN som ble vedtatt av landsmøtet i MEF i oktober 2020

Godkjenninger og sertifiseringer

Farbu & Gausen har sentral godkjenning i følgende tiltaksklasser:

 • Søker Klasse 1 
 • Prosjektering av Miljøsanering Klasse 1 
 • Prosjektering av Vannforsynings- og avløpsanlegg Klasse 1
 • Prosjektering av Veg-, utearealer og landskapsutforming Klasse 1 
 • Prosjektering av Oppmålingsteknisk prosjektering Klasse 1
 • Utførelse av Innmåling og utstikking av tiltak Klasse 2 
 • Utførelse av Landskapsutforming Klasse 3 
 • Utførelse av Riving og miljøsanering Klasse 2
 • Utførelse av Vannforsynings- og avløpsanlegg Klasse 3
 • Utførelse av Veg- og grunnarbeider Klasse 3
SG_GULL_SORTBOKS

Farbu & Gausen AS er sertifisert etter tre ISO standarer

 • ISO 9001:2015 – Ledelsessystemer for kvalitet

 • ISO 14001:2015 – Ledelsessystemer for miljø

 • ISO 45001:2018 – Ledelsessystemer for arbeidsmiljø

Farbu & Gausen er medlem av opplæringskontoret for anleggs- og bergfagene og er godkjent opplæringsbedrift i:

 • Anleggsmaskinførerfaget
 • Vei- og anleggsfaget
 • Anleggsgartnerfaget
 • Anleggsrørleggerfaget
 • Fjell- og bergverksfaget

 

Farbu & Gausen er medlem av opplæringskontoret for bil- og transportfag og er godkjent opplæringsbedrift i:

 • Yrkessjåførfaget

Farbu & Gausen har sentral godkjenning i følgende tiltaksklasser:

 • Søker Klasse 1 
 • Prosjektering av Miljøsanering Klasse 1 
 • Prosjektering av Vannforsynings- og avløpsanlegg Klasse 1
 • Prosjektering av Veg-, utearealer og landskapsutforming Klasse 1 
 • Utførelse av Innmåling og utstikking av tiltak Klasse 2 
 • Utførelse av Landskapsutforming Klasse 3 
 • Utførelse av Riving og miljøsanering Klasse 1 
 • Utførelse av Vannforsynings- og avløpsanlegg Klasse 3
 • Utførelse av Veg- og grunnarbeider Klasse 3

Farbu & Gausen er medlem av opplæringskontoret og er godkjent opplæringsbedrift.

Farbu & Gausen har vært sertifisert miljøfyrtårn siden 2017

Farbu & Gausen AS er sertifisert etter tre ISO standarer

 • ISO 9001:2015 – Ledelsessystemer for kvalitet

 • ISO 14001:2015 – Ledelsessystemer for miljø

 • ISO 45001:2018 – Ledelsessystemer for arbeidsmiljø