Bli bedre kjent med vårt firma

Vi er en naturlig samarbeidspartner når det kommer til planlegging, gjennomføring og ledelse av prosjekter. Vi har stor kapasitet, kompetanse og erfaring. Dette gjør oss til et trygt valg som aktør innen anlegg.

 

Farbu & Gausen AS

Farbu & Gausen AS ble etablert i 1998 som en sammenslutning mellom to etablerte virksomheter; Einar Farbu og Kjell Gausen AS. Etter mange år med godt samarbeid ble det naturlig å etablere et maskinentreprenørfirma med tilhørighet på Kjerknesvågen i Inderøy.

Farbu & Gausen AS har, etter mer enn 20 år i bransjen, blitt et veletablert firma med godt rykte og god økonomi. Vi leverer tjenester for store og små offentlige og private byggherrer i hele Trøndelag.

Graving2

Lederskap og politikk

Farbu og Gausen AS skal levere tjenester til riktig pris, i henhold til vår politikk og våre mål, og i nært samarbeid med kundens krav og forventninger. Vårt omdømme skal være basert på god gjennomføringsevne og gode løsninger, og vi ønsker å være anerkjent på kvalitet, miljø og HMS/arbeidsmiljø.

Våre medarbeidere er vår viktigste ressurs og vi skal legge til rette for på alle kommer hjem hele og friske etter endt arbeidsdag. Vi tror at alle uønskede hendelser og ulykker knyttet til mennesker, miljø og eiendeler kan forhindres og det forventes på våre ansatte tar aktivt del i arbeidet med å skape en trygg, god og effektiv arbeidsplass. Sikkerhet har første prioritet!

Dette oppnår vi gjennom:

 • Å følge myndighetskrav, egne krav og kundekrav i forhold til hensynet til kvalitet, ytre miljø og HMS/arbeidsmiljø
 • Å ha nødvendige godkjenninger og sertifiseringer for utførende arbeid
 • Rutiner og system for egenkontroll og dokumentasjon av utført arbeid
 • Innkjøp av produkter hos leverenadører som er godkjent av Farbu & Gausen og/eller våre oppdragsgivere, og som har etablert et system for kvalitet og miljø
 • Å sørge for underentreprenører og samarbeidende selskap har nødvendige godkjenninger for det arbeidet som skal utføres.
 • På våre ansatte er kvalifisert for den jobben de skal gjøre, gjennomfører kurs og nødvendige oppdateringer innenfor HMS, benytter tilstrekkelig og hensiktsmessig verneutstyr og er bevisst på vår påvirkning på miljøet.
 • Systematisk avfallshåndtering på anleggsplassene
 • Å sørge for alle våre ansatte er kjent med og etterlever vår politikk.
 • Å legge til rette for ansatte og i firmaets utvikling, miljø og HMS/Arbeidsmiljø.

 

GJENNOM KONTINUERLIG FORBEDRING SKAL VI SIKRE AT VI BLI LITT BEDRE I MORGEN!

Sertifiseringer

Farbu & Gausen har sentral godkjenning i følgende tiltaksklasser:

 • Søker Klasse 1 
 • Prosjektering av Miljøsanering Klasse 1 
 • Prosjektering av Vannforsynings- og avløpsanlegg Klasse 1
 • Prosjektering av Veg-, utearealer og landskapsutforming Klasse 1 
 • Utførelse av Innmåling og utstikking av tiltak Klasse 2 
 • Utførelse av Landskapsutforming Klasse 3 
 • Utførelse av Riving og miljøsanering Klasse 1 
 • Utførelse av Vannforsynings- og avløpsanlegg Klasse 3
 • Utførelse av Veg- og grunnarbeider Klasse 3
SG_GULL_SORTBOKS

Farbu & Gausen AS er sertifisert etter tre ISO standarer

 • ISO 9001:2015 – Ledelsessystemer for kvalitet

 • ISO 14001:2015 – Ledelsessystemer for miljø

 • ISO 45001:2018 – Ledelsessystemer for arbeidsmiljø

Farbu & Gausen er medlem av opplæringskontoret og er godkjent opplæringsbedrift.

Farbu & Gausen har vært sertifisert miljøfyrtårn siden 2017

Farbu & Gausen har sentral godkjenning i følgende tiltaksklasser:

 • Søker Klasse 1 
 • Prosjektering av Miljøsanering Klasse 1 
 • Prosjektering av Vannforsynings- og avløpsanlegg Klasse 1
 • Prosjektering av Veg-, utearealer og landskapsutforming Klasse 1 
 • Utførelse av Innmåling og utstikking av tiltak Klasse 2 
 • Utførelse av Landskapsutforming Klasse 3 
 • Utførelse av Riving og miljøsanering Klasse 1 
 • Utførelse av Vannforsynings- og avløpsanlegg Klasse 3
 • Utførelse av Veg- og grunnarbeider Klasse 3

Farbu & Gausen er medlem av opplæringskontoret og er godkjent opplæringsbedrift.

Farbu & Gausen har vært sertifisert miljøfyrtårn siden 2017

Farbu & Gausen AS er sertifisert etter tre ISO standarer

 • ISO 9001:2015 – Ledelsessystemer for kvalitet

 • ISO 14001:2015 – Ledelsessystemer for miljø

 • ISO 45001:2018 – Ledelsessystemer for arbeidsmiljø