Våre ansatte

SONY DSC

43 faste ansatte og 5 lærlinger

Ingeniører og ansatte med fagskoleutdanning

16 ansatte med fagbrev i anleggsmaskinførerfaget – 3 lærlinger

3 ansatte med fagbrev i anleggsgartnerfaget – 1 lærling

5 ansatte med fagbrev i vei- og anleggsfaget

1 ansatt med fagbrev i fjell- og bergverksfaget – 1 lærling

4 ansatte med fagbrev som yrkessjåfør tunge kjøretøy

14 ansatte med ADK1 bevis

Bergsprengningsleder og bergsprenger

HSV for jernbane

6 ansatte godkjent som operatører av skinne-/veimaskin

Administrasjonen i Farbu & Gausen AS

Andreas Farbu

Daglig leder

Telefon: 90794361 Mail:andreas@farbugausen.no

Ole-John Fossum

Prosjektleder

Telefon: 92419608 Mail:ole.john@farbugausen.no

Anders Fossum

Prosjektleder

Telefon: 99302305 Mail:anders@farbugausen.no

Ove Farbu

Prosjektleder, oppmåling, prosjektering

Telefon: 93830187 Mail:ove@farbugausen.no

Sindre Løseth

Prosjektleder
Ansv. oppmåling

Telefon: 95787001 Mail:sindre@farbugausen.no

Espen Kveli

Oppmåling

Telefon: 91386217 Mail:espen.kveli@farbugausen.no

Nina Ramdal Farbu

Kontor, HMSK-ansvarlig

Telefon: 91783280 Mail:nina@farbugausen.no

Atle gausen

Transportansvarlig

Telefon: 90825011 Mail:atle@farbugausen.no

Andreas Farbu

Daglig leder

TLF 90 79 43 61

Even Gausen

Kalkulasjon, økonomi

TLF 95 86 28 96

Ole-John Fossum

Prosjektleder

TLF 92 41 96 08

Anders Fossum

Prosjektleder

TLF 99 30 23 05

Sindre Løseth

Prosjektleder, Ansv. oppmåling

TLF 95 78 70 01

Ove Farbu

Oppmåling, prosjektering

TLF 93 83 01 87

Nina Ramdal Farbu

Kontor, HMS-ansvarlig

TLF 91 78 32 80