Farbu & Gausen AS har en lang portefølje

med fornøyde referansekunder

Referanser

Dam Naustbukta

Hofstad trafo

Industriveien VVA

Namdalseid skole

Kraftledning Marka-Øyfjellet vindpark

Øyna kulturlandskapshotell

Svaberget 1

Steinkjer Stasjon

Plattformtiltak Åsen, Røstad og Røra

Brutiltak Meråkerbanen

Svaberget 2

Sersjanten

Bergsli

Sjålidammen

Vegset avløpsanlegg

Vanvikan VVA

Inderøy ungdomsskole, utomhus

66 kV Verdal