Farbu & Gausen AS leverer tjenester for

offentlige og private kunder

i hele Trøndelag

Tjenester

Graving

 • Vei-, Vann- og Avløp
 • Linje og kabel
 • Jernbane
 • Grunn- og tomtearbeid
 • Brukonstruksjoner og kulverter
9

Fjellsprenging

 • Boring
 • Sprenging
2304 Inderøy u-skole 2

Landskapsutforming

 • Nye anlegg og vedlikehold
 • Beplanting og grøntarealer
 • Tørrmuring og natursteinmurer
 • Steinlegging
 • Lekeplasser
7701 Hall steinbrudd 1

Steinbrudd

 • Drift av steinbrudd
 • Levering av pukk og grus

 

GPS

Stikning og måling

 • Innmåling
 • Oppmåling
 • Kontroll
Prosjektering

Prosjektering

 • VVA
 • Tomter
 • Landskapsutforming
2221 Aker 1

Transport

 • Massekjøring
 • Flytting av maskiner og utstyr

Vi er er en naturlig samarbeidspartner når det kommer til planlegging, gjennomføring og ledelse av prosjekter. Vi har stor kapasitet, kompetanse og erfaring. Dette gjør oss til et trygt valg som aktør innen anlegg.