Vegset avløpsanlegg

Byggherre: Snåsa kommune

Sted: Vegset, Snåsa

Ferdigstilt: Oktober 2022

Avløpsanlegg

  • 2 pumpestasjoner

  • 4 km sjøledning i Snåsavatnet – 80m dybde

  • Kloakkledning i fjell og i vei – ny veioverbygning

  • Nytt servicebygg

  • Lufteledning, pumpeledning, vannledning, spillvannskummer, inntakskummer og bakkekraner

  • Reetablering av uteområdet på Vegset camping