Vanvikan VVA

Byggherre: Indre Fosen kommune

Sted: Vanvikan

Ferdigstilt:  Oktober 2023

Ledningsanlegg og grunnarbeid til renseanlegg

  • Sprenging ifbm tomt til renseanlegget. 

  • Fjellsikring

  • Pumpesump spuntet ned til fjell i Vanvikan sentrum

  • VVA

  • Sjøledning