Hensettingsspor Steinkjer Stasjon

Byggherre: BaneNor

Sted: Steinkjer

Ferdigstilt: september 2021

Bygging av nytt hensettingsspor på Steinkjer Stasjon

  • Grunnarbeid og riving for nytt hensettingsområde

  • Utgraving av masse, oppfylling med forsterkningslag, asfaltering

  • Kabelkanaler og multikanaler

  • Ombygging av eksisterende teknisk rom

  • VA

  • Lysanlegg

  • Gjerder og porter

Steinkjer S2
ss2
ss1