Sjålidammen

Byggherre: Namsos kommune

Sted: Statland

Ferdigstilt: November 2022

Grunnarbeid for ny dam

  • Ny dam – lengde 30m

  • Boring av fjellbolter

  • Bygging av midlertidig fangdam – 40m lang, 6m høy

  • Midlertidig vannforsyning til settefiskanlegg i hele anleggsperioden

  • Riving av eks. gravitasjonsdam