Plattformtiltak Å-R-R

Byggherre: BaneNor

Sted: Trønderbanen, stasjonene Åsen, Røstad og Røra

Ferdigstilt: Mai 2021

Nye plattformer på Åsen, Røstad og Røra

  • 120M plattform på alle stasjoner

  • Bygget med betongelementer

  • Føringsveier med multikanaler, trekkerør og trekkekummer

  • VA

  • Tele-, signal- og elarbeider

  • Landskapsutforming – steinlegging, beplantning, skilting

  • Arbeid ved trafikkert spor

ÅRR3
ÅRR1
ÅRR2