Øyna Kulturlandskapshotell

Byggherre: Øynaparken AS

Sted: Inderøy

Ferdigstilt: April 2021

PROSJEKTERING, GRUNNARBEID OG LANDSKAPSUTFORMING

  • Grunnarbeid til nytt hotell

  • Fjellskjæringer og fyllinger

  • VA

  • Reetablering av vegetasjon

Øyna2
Øyna3
Øyna1