Namsdalseid skole

Byggherre: Namdalseid kommune

Sted: Namdalseid

Ferdigstilt: Juni 2020

GRUNNARBEID OG UTOMHUSARBEID

  • Grunnarbeid til ny skole. Utgraving av masser og fylling med bl.a Glasopor

  • VA-anlegg

  • Oppbygging av nytt lekeområde/parkområde rundt skolen

  • Kantstein, belegningsstein, plen, trær, busker

  • Lekeapparater, aktivitetsvegg av betong og fallunderlag

  • Oppmerking

  • Gjerde av flettverk og porter

Namdalseid1
Namdalseid2
Namdalseid3