Kraftledning marka – Øyfjellet Vindpark

Byggherre: Eolus Vind Norge Holding AS

Sted: Mosjøen

Ferdigstilt: Juli 2021

Bygging av høyspentlinje

  • 132 kV høyspentlinje fra Marka Trafostasjon til Øyfjellet vindpark

  • 47 mastepunkt for komposittmaster

  • 7 endemaster i stål

  • 3 km med høyspentkabler i jord

mosjøen ref3
mosjøen ref4
Mosjøen ref1