Industriveien VVA

Byggherre: Verdal kommune

Sted: Verdal

Ferdigstilt: September 2020

VVA

  • Hovedgrøft med dybde ned til 4,5 m

  • VA 225mm med kummer

  • OV – SP – SF kummer. Fall ned i 2 promille.

  • Fiber og strømkabler i grøft

  • Asfaltering av veier

  • Gang- og sykkelvei satt med kantstein

  • Gatelysanlegg

  • Flettverksgjerde

Industriveien5
Industriveien1
Industriveien2