Inderøy ungdomsskole uteområde

Byggherre: Inderøy kommune

Sted: Inderøy

Ferdigstilt: September 2023

Opparbeiding av nytt uteområde

  • Prosjektering

  • Drenering

  • Opprusting av plasser, bygging av stier og aktivitetsområde

  • Kunstgress, plen og beplantning

  • Benker, treningsapparater, overbygd område