Hofstad Trafo

Byggherre: Statnett

Sted:  Åfjord

Ferdigstilt: Oktober 2020

Utvidelse av trafo

  • 132Kv OG 420Kv bryterfelt

  • Montering av betongfundament på 132kV og 420kV

  • Plassbygde betongfundamenter for innstrekkmaster

  • Jordingsanlegg

  • Trekkerør og betongkanaler

  • Oppfylling og asfalt