Dam Naustbukta

Byggherre: SalmaNor

Sted: Nærøy

Ferdigstilt: Mai 2020

Grunnarbeid for ny demning

  • Riving av eksisterende demning

  • Grunnarbeid for ny demning – 30 m lang, gj. snitt 2 m høy

  • Boring og montering av fjellbolter

Naust1
Naustbukta1
18929883d9a311281978c0b079b48a