Brutiltak Meråkerbanen

Byggherre: Bane NOR (UE for BMO)

Sted: Meråkerbanen

Ferdigstilt: November 2022

Overgangsbruer Meråkerbanen

  • Grunnarbeid for 9 stk overgangsbruer

  • Riving av en eks. overgangsbru

  • Fra Være til Kopperå

  • Glasopor lettfylling på Være