66 kV Verdal

Byggherre: Tensio TN AS

Sted: Verdal

Ferdigstilt: Oktober 2022

Omlegging – flytting 66-22 kV Verdal Trafostasjon

  • Kabelgrøfter for kabling av 66kV og 22kV

  • Grunnarbeid på mastefundamenter

  • Fundamentering av stålmast

  • Reetablering av veier, plener, stier, etc.